Vải voan là loại vải rất khó để học cắt may, nhưng dưới đây mình xin  nêu ra một số bước cắt may nhanh vài voan mà không sợ lệch hoặc sai khỏi dòng phấn   Vải voan là loại vải rất khó để học cắt may, nhưng dưới đây mình xin  nêu ra một số bước cắt may nhanh vài voan mà không sợ lệch hoặc sai khỏi dòng phấn. Học cắt may vải voan nhanh hiệu qua các bước sau: Bước 1: Phun, xịt nước, là giặt rồi phơi cho vừa đủ lượng hơi nước trong vải đáp ứng được khi cắt khôngRead More →